OuderComité Vrije basisschool Wijnberg


Onze activiteiten

05-09 - "Start Vergadering OC 2016-2017"

22-09 - "Strapdag"

23-09 - "Werk vergadering - Ontbijtactie"

24-09 - "Ontbijtactie"

06-11 - "Vergadering OC"

04-12 - "Werk vergadering - Sinterklaas"

05-12 - “Sinterklaas”

15-01 - "Vergadering OC en Nieuwjaars drankje"

09-02 - "fakkeltocht/lampionnentocht "

18-03 - "Schoolfeest"

27-03 - "Vergadering OC"

??-06 - "Etentje OC"

14-06 - "Slotvergadering schooljaar 2015-2016 "

 

 

Welkom bij Oudercomité

 

Welkom op onze site van Oudercomité.
Dagelijks vertoeven er bijna 250 leerlingen tussen 2,5 en 13 jaar in de Vrije Basisschool Wijnberg in Wevelgem. Dat is niet weinig, dat brengt ook zijn nodige zorgen, vragen, problemen en dergelijke met zich mee. Het directie- en schoolteam werken zich dagelijks uit de naad om alles in goede banen te leiden. Ons doel is bruggen te bouwen tussen directie enerzijds en ouders anderzijds. Wij streven ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. De taken van het oudercomité zijn samen te vatten in 4 hoofdtaken:

 

  • Informeren van alle ouders
    (via het organiseren van infoavonden, publiceren in schoolkrantje, website, …)
  • Organiseren van ontmoetingsactiviteiten
    (allerlei feesten, zoektochten, …)
  • Ondersteunen van de schoolwerking door middel van hand- en spandiensten,ook financieel ondersteunen
  • Meedenken over thema’s die ouders aanbelangen
    (verkeersveiligheid, schoolkosten, …)

Graag willen wij...

Fakkeltocht

Fakkeltocht 2018

 

Helpende handjes?

Hebt u nog een beetje vrije tijd die u nuttig wil invullen, dan hebben wij iets voor u! Wij kunnen steeds "Helpende handjes" gebruiken voor/na en tijdens de activitieten van de school en het oudercomite. Indien u intresse hebt kan u dit ons persoonlijk laten weten of via contact formulier.

© 2013 Oudercomité

Website created by John Panis